Gebruiksvoorwaarden

1. Updates van deze gebruiksvoorwaarden

Vanwege constante technische en wettelijke innovaties, moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleert u daarom telkens wanneer u onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload. De meest recente update dateert van september 2010. 

2. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van onze website, met inbegrip van teksten, foto’s, afbeeldingen en audio- en videobestanden zijn ons eigendom, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld. Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag alleen zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor particulier gebruik, dat wil zeggen niet voor openbaar of commercieel gebruik (downloads, reproducties). Wijzigingen in, vertalingen van of andere bewerkingen of verwerkingen van de inhoud mogen alleen gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf AG.
Het ongeautoriseerde gebruik of misbruik van geregistreerde handelsmerken of logo’s van Beiersdorf AG is niet toegestaan.

Houd er rekening mee dat elke inbreuk op ons auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten civielrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen kan hebben.  

3. Voorbehoud van aansprakelijkheid

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Beiersdorf AG kent de inhoud van websites van derde partijen niet en biedt geen garantie of aansprakelijkheid voor illegale inhoud of andere wettelijke inbreuken op websites van derde partijen.
Bij de samenstelling en bekrachtiging van de informatie op deze website is alle mogelijke zorg betracht. Desalniettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit hiervan.
Deze website is ontworpen om algemene informatie te bieden en vormt op geen enkele wijze een vervanging voor medisch of professioneel advies. Voor dergelijk advies dient u contact op te nemen met een arts of specialist van uw keuze. Beiersdorf AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor acties die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.
Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt voor risico van de gebruiker. Beiersdorf AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die voortvloeit uit een dergelijke actie.

SA Beiersdorf NV
20 Square Marie Curie 
1070 Brussels
België