Basisprivacybeleid

DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS!

Voor BEIERSDORF is niet alleen de zorg en bescherming van uw huid belangrijk. We hechten ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom respecteren we uw privacy en willen we dat u ons evenzeer kunt vertrouwen op het gebied van gegevensbescherming als op het gebied van huidverzorging. Wij informeren u altijd op transparante wijze over waar we uw gegevens voor nodig hebben en of en hoe lang we deze bewaren. Daardoor kunt u zelf bepalen voor welke doeleinden we uw gegevens mogen gebruiken. Om de best mogelijke beveiliging te garanderen, wordt de informatie altijd in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. Als u niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan (informeel) weten, bijvoorbeeld per e-mail.

1. Algemene informatie

Het doel van dit privacy beleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website en de daarmee verband houdende diensten.

1.1. Verwerking van persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. diens naam, adres, e-mailadres, etc.

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG is:
SA Beiersdorf NV
Marie Curie Plein 20
1070 Brussel
België

Contacteer ons hier 

1.3. Rechten van de betrokkene
Als de betrokkene op wie de gegevensverwerkingen betrekking hebben, hebt u op grond van art. 15 en volgende van de AVG de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens;
  • recht op de beperking van de gegevensverwerkingen;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
  • recht om bezwaar te maken.

Daarnaast hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer we werken aan uw bovengenoemde recht, kunnen we mogelijk vragen om bewijs van identificatie. Voor meer informatie over hoe we uw data verwerken, zie 3.1. Contact/Communicatie/Samenwerking.  

1.4. Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten
In geval van een wettelijke verplichting behouden wij ons het recht voor om informatie over u vrij te geven als we verplicht zijn deze te verstrekken aan bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub b AVG

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons niet anderszins van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen.

We dragen de verzamelde gegevens over aan de toepasselijke interne afdelingen voor de verwerking daarvan en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe serviceaanbieders, opdrachtnemers (bv. hosting, content beheersysteem) in overeenstemming met de beoogde doelen (voor het weergeven van de website en het opzetten van de inhoud ervan).

De logbook bestanden worden na 7 dagen verwijderd.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub b AVG.

2.1. Cookies
Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies, of andere technologieën zoals pixels, op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie of pictogrammen, zoals pixels, te bewaren. De volgende keer dat u onze website bezoekt op hetzelfde apparaat, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, vervolgens verzonden naar onze website ('cookie van de eerste partij') of naar een andere website waartoe de cookie behoort ('cookie van derden’).      

Via de opgeslagen en geretourneerde informatie herkent de desbetreffende website dat u deze al hebt bezocht met de browser die u op dat apparaat gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren. In dat opzicht wordt alleen de cookie zelf geïdentificeerd op uw apparaat. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen na uw uitdrukkelijke toestemming of als het strikt noodzakelijk is om u in staat te stellen de aan u aangeboden diensten te gebruiken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

  • strikt noodzakelijke cookies (type A)
  • functionele en prestatiecookies (type B)
  • cookies waarbij toestemming vereist is (bv. marketing) (type C)

In dit privacy beleid vindt u meer informatie over de soorten cookies die ingesteld zijn en die worden gebruikt in de beschrijving van de tools die op onze websites zijn geïmplementeerd.

2.1.1. Strikt noodzakelijke cookies (type A)
Strikt noodzakelijke cookies garanderen de werking van functies zonder welke u onze webpagina's niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn daarom cookies van de eerste partij. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in de cookies naar onze website zal worden teruggestuurd.

Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als geregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u toegang krijgt tot verschillende sub pagina’s van onze website en dus uw logingegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent.

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen strikt noodzakelijke cookies niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt echter op elk moment cookies in uw browser deactiveren (zie hieronder).

Wettelijke grondslag art. 6 lid 1 sub b AVG.

2.1.2. Functionele en prestatiecookies (type B)
Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds verstrekte informatie (zoals een geregistreerde naam of een taalkeuze) op te slaan en u op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen anonieme informatie, waardoor ze uw activiteiten op andere websites niet kunnen volgen.

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om ze aantrekkelijker te maken en hun inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke pagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. In het bijzonder registreren we het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bezochte pagina's, de tijd die wordt besteed aan onze website, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt verkregen en het aandeel mobiele apparaten die toegang tot onze websites hebben. We registreren ook bewegingen, klikken en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke gebieden van onze website van bijzonder belang zijn voor gebruikers. Als gevolg hiervan kunnen we de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt verzonden, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

U kan op ieder ogenblik uw cookiesinstellingen aanpassen (activeren of deactiveren).      

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

2.1.3. Cookies waarbij toestemming vereist is (type C)
Cookies die noch strikt noodzakelijk zijn (type A) noch functionele of prestatiecookies zijn (type B), worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, gebruikt, bv. marketingcookies.

We behouden ons ook het recht voor om informatie die we via cookies hebben verkregen, uit een anonieme analyse van het gebruik van bezoekers van onze website, te benutten om specifieke advertenties voor sommige van onze producten op onze eigen websites weer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteert omdat we reclame of inhoud weergeven waarvan wij denken dat die aansluit op uw interesses op basis van uw surfgedrag, zodat u minder op aselecte wijze gekozen advertenties ziet of minder vaak geconfronteerd wordt met bepaalde inhoud die mogelijk minder interessant voor u is.

Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

Afmelding voor cookies die worden gebruikt voor internetreclame

De cookies van veel bedrijven die worden gebruikt voor internetreclame kunt u ook beheren via de hulpprogramma's voor consumentenkeuze die zijn gemaakt in het kader van zelfreguleringsprogramma's in veel landen, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gevestigde http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van afzonderlijke cookies op basis van toestemming (type C) op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.      

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.1.4. Beheer en verwijdering van alle cookies
U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies meestal niet op uw apparaat worden opgeslagen en/of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook op elk gewenst moment cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U kunt via de helpfunctie van uw browser erachter komen hoe dit allemaal in detail werkt.

Houd er rekening mee dat het deactiveren van cookies in het algemeen kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

2.2. WebAnalytics
2.2.1. GoogleAnalytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt een specifiek type cookie, die op uw computer wordt opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om de geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen (de zogenaamde IP-maskering). Vanwege de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort op het grondgebied van de EU en de Verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). 

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van deze website te analyseren en om daarmee rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of als genoemde derden deze gegevens namens Google verwerken. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Informatie over de Servicevoorwaarden van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, een algemeen overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics; https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en het beveiligingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaat onafhankelijke analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt het meten van uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten heen (‘cross-device tracking’) uitschakelen in uw Google-account onder 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens'.

Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Maximale bewaarperiode voor gebruikte cookies: 26 maanden.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

2.3. Sociale Login
Om u te registreren en in te loggen bij uwklantaccount, hebt u ook de mogelijkheid om uzelf te authenticeren met uwbestaande profiel op een het volgende sociale netwerk, Facebook, en vervolgensu te registeren of in te loggen.

Hiertoe vindt u op de registratiepagina of inlogpagina de bijbehorende symbolenvan de desbetreffende aanbieders van de sociale netwerken die door onze websiteworden ondersteund. Voordat een verbinding met de aanbieder tot stand wordtgebracht, moet u uitdrukkelijk akkoord gaan met het proces en de verzending vangegevens die hieronder worden beschreven:

Door op hetbetreffende symbool te klikken, wordt een nieuw pop-upvenster (een zogenaamdeapp) geopend waarin u zich moet aanmelden met uw aanmeldingsgegevens voor hetsociale netwerk. Nadat u zich hebt aangemeld, vertelt het sociale netwerku welke gegevens aan ons worden verzonden voor verificatie als onderdeel vanhet registratie- of aanmeldingsproces. Als u akkoord bent gegaan met dezegegevensoverdracht, worden de door ons vereiste velden voor registratieingevuld met de verzonden gegevens. De informatie die we nodig hebben voorregistratie of login, betreft: (i) uw naam en (ii) uw e-mailadres.

Alleen na uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van deovergedragen en vereiste gegevens, worden uw gegevens door ons opgeslagen engebruikt voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Afgezien vandit verificatieproces is er geen enkele connectie tussen uw klantaccount datbij ons is aangemaakt en uw account op het desbetreffende sociale netwerk.

Om het verificatieproces voor de registratie en aanmelding uit tevoeren, wordt uw IP-adres verzonden naar de desbetreffende aanbieder van hetsociale netwerk. We hebben geen invloed op het doel en de reikwijdte van degegevensverzameling en op de verdere verwerking van de gegevens door devoornoemde aanbieder van het sociale netwerk. Voor een nadere toelichtinghierop wordt verwezen naar de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffendeaanbieder:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto,California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Connect
Als een zogenaamde 'Facebook Connect-knop' op deze website wordtgeplaatst, kunt u met uw Facebook-gebruikersgegevens inloggen op onze website.Bovendien kan via Facebook Connect automatisch informatie over uw activiteitenop onze website in uw Facebook-profiel worden opgenomen. Wanneer u de knopactiveert, krijgt u zowel de mogelijkheid om uitdrukkelijk toestemming teverlenen voor de toegang tot uw Facebook-gebruikersgegevens als voor depublicatie van informatie en activiteiten in uw Facebook-profiel. Het gebruikvan verdere gegevens (bijvoorbeeld contact via uw e-mailadres) vindt alleenplaats met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee datFacebook via Facebook Connect informatie over de applicatie of websiteontvangt, inclusief wat u aan het doen bent. Om het verbindingsproces tepersonaliseren, kan Facebook in sommige gevallen een beperkte hoeveelheidinformatie ontvangen voordat de toepassing of website wordt geautoriseerd. Hetdoel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en hetgebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit punt en de instellingsoptiesvoor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in het privacybeleid vanFacebook:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto,California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.4. YouTube-Video’s
We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd. Deze zijnopgeslagen op http://www.YouTube.com en ze kunnen direct vanaf onzewebsite worden afgespeeld. Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreidegegevensbeveiligingmodus’ , dat wil zeggen dat er geen gegevens over u alsgebruiker naar YouTube worden verzonden als u niet op de video's klikt om ze afte spelen. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar inde volgende alinea wordt verwezen, naar YouTube verzonden. We hebben geen invloedop deze gegevensoverdracht.By visiting the website, YouTube receives the information that you haveaccessed the corresponding subpage of our website. In addition, the dataspecified in Section 2 of this privacy policy will be transmitted. This isindependent of whether YouTube provides a user account through which you arelogged in or whether no user account exists. If you are logged in to Google,your information will be directly associated with your account. If you do notwish to be associated with your profile on YouTube, you must log out beforeactivating the button. YouTube stores your data as user profiles and uses themfor purposes of advertising, market research and/or demand-oriented design ofits website. Such evaluation takes place in particular (even for unlogged-inusers) to provide demand-oriented advertising and to inform other users of thesocial network about your activities on our website. You have the right toobject to the creation of these user profiles, whereby you must contact YouTubeto exercise this right.

Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en dereikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daarvindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden omuw privacy te beschermen:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy; Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5. Internetreclame
2.5.1. Conversie van Google Adwords
We maken gebruik van de diensten van Google Adwords om de aandacht tevestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (dezogenaamde Google Adwords) op externe websites. Door middel van de gegevens vande reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameactieszijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessantzijn en daarnaast willen we onze website interessanter voor u maken en dereclamekosten op een billijke wijze berekenen.

De reclamematerialen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’geleverd. Voor dit doel gebruiken we ‘ad server cookies’, waarmee bepaaldeparameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties ofclicks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website via eenGoogle-ad bezoekt, slaat Google Adwords een cookie op uw apparaat op. Dezecookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijkte identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantaladvertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (vanbelang voor postviewconversies) en opt-out-informatie (markering dat degebruiker niet langer wenst te worden benaderd) worden gewoonlijk alsanalysewaarden opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruikerbepaalde pagina’s van een klant van Adwords bezoekt en de op zijn apparaatopgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat degebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar zijn pagina is doorverwezen.Elke klant van Adwords krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnenderhalve niet via websites van klanten van Adwords worden getraceerd. Weverzamelen en verwerken geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclameacties.We ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van dezeevaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclameacties succesvolzijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal;in het bijzonder kunnen we op basis van deze informatie gebruikers nietidentificeren.

Vanwege de gebruikte marketinginstrumenten creëert uw browser automatisch eendirecte verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang enhet verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrumentdoor Google worden gegenereerd en informeren u dan ook naar ons beste weten:Door de integratie van AdWords-conversie ontvangt Google de informatie dat u hetdesbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikteop een aankondiging van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kanGoogle uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Googlegeregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adresverkrijgt en opslaat.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat uaan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browserdienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookiesvan derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) doorhet deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browserzo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.nl/settings/ads,waarbij  deze instelling wordt verwijderdwanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interessegebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookiesverwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browserspermanent te deactiveren via de link http://www.google.nl/settings/ads/plugin, e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen (klik hier). Hierbij moet worden aangetekend dat u in datgeval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en dereikwijdte van  de gegevensverzameling en-verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten ende instellingsopties om uw privacy te beschermen:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy; Google is aangesloten bij het EU-VS- Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Meer informatie vindt u verder op de website vanhet Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org.

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie,zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 1 maand (dit geldt enkel voor cookies die doordeze website zijn geplaatst)

Maximale bewaartermijn cookies: tot 1 maand

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.6. GoogleTag Manager
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienstkunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeertalleen tags. Dat betekent dat er geen cookies worden gebruikt en er geenpersoonsgegevens worden verzameld. De Google Tool Manager activeert anderetags, die op hun beurt gegevens verzamelen als dat nodig is. De Google TagManager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering opdomein- of cookieniveau is geïmplementeerd, blijft deze geldig voor alletracking tags als ze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

3. Andere aangeboden diensten (on- en offline)

In aanvulling op het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we ook enkele andere diensten aan, waar uw persoonsgegevens voor verwerkt worden. Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van door ons gecontracteerde dienstverleners of uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u over de desbetreffende processen hieronder uitvoerig informeren.

Wij hebben externe dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en geven ze zorgvuldig opdrachten, en zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden wanneer we in samenwerking met partners promoties, sweepstakes, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie kan worden verkregen op het moment dat u de gegevens verstrekt of in de beschrijving van de onderstaande diensten.

In tegenstelling tot het bepaalde in 1.2. is een Beiersdorf-onderneming in sommige gevallen de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder aangeboden diensten, die al aan u is bekendgemaakt als onderdeel van de mededeling. Als er daarom wordt verwezen naar onderdelen van dit privacy beleid, bijvoorbeeld via een link, en er is al een verwerkingsverantwoordelijke genoemd, bijvoorbeeld in de voettekst/ondertekening van een e-mail of campagnekaart, dan is deze persoon de gegevensverantwoordelijke zoals bedoeld in art. 4 nr. 7 AVG.

Als onze dienstverleners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden. Wij zullen u informeren over de gevolgen van deze omstandigheid in de onderstaande beschrijving van de dienst.

3.1. Contact / Communicatie / Samenwerking
Functie/Informatie:
Bij de communicatie en/of samenwerking met ons, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op onze website of het gegevensuitwisselingsplatform, bijvoorbeeld als consument, testpersoon, zakenpartner of klant, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer, of persoonsgegevens die tijdens het gesprek worden verstrekt) door ons opgeslagen en verwerkt om bijvoorbeeld uw vragen en verzoeken te beantwoorden of voor zakelijke correspondentie. 

Bij de verwerking van gegevens die in het kader van de communicatie ontstaan, hebben wij een rechtmatig belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten, voor interne controledoeleinden of in overeenstemming met het desbetreffende communicatieverzoek. 

Ontvangers:
Om terrorisme te bestrijden, zijn wij wettelijk verplicht om een vergelijking te maken met sanctielijsten. Daarom verwerken wij uw gegevens ook om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de vergelijking met deze lijsten. Bovendien verwerken wij uw gegevens in de Beiersdorf-groep voor het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en ander wangedrag, de beoordeling en beheersing van risico's, voor interne communicatie en voor overeenkomstige administratieve doeleinden.

Indien u een van onze zakenpartners bent, checken we regelmatig uw kredietwaardigheid in bepaalde situaties (bijvoorbeeld tijdens het sluiten van een overeenkomst). Ons gerechtvaardigd belang hiervoor is het minimaliseren van de financiële risico’s. Voor dit doel werken we samen met kredietinstellingen waarvan we de benodigde gegevens ontvangen. Daarom geven we uw naam en contact gegevens door aan deze kredietinstellingen.

Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen/bezwaar:
We verwijderen gegevens die voortkomen uit deze context zodra het behouden van de gegevens niet langer nodig is, tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. In het geval van consumenten vragen middels het consumenten beheer systeem, zullen de persoonlijke gegevens meestal na 1 jaar worden verwijderd. Als uitzondering, de gegevens zullen langer bewaard worden als de gegevens noodzakelijke zijn voor het etablissement, een oefening, of verdediging van rechtsvoordering.

U kunt bezwaar maken tegen deze verwerkingen in overeenstemming met de vereisten onder paragraaf 4.

Wettelijke grondslag:
Art. 6 (1) b AVG (verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of situatie gelijkwaardig aan een overeenkomst);
Art. 6 (1) c AVG (verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting);
Art. 6 (1) f AVG (verwerking is noodzakelijk voor de bovengenoemde behartiging van de gerechtvaardigde belangen)

 

3.2. Mailings per post
Als geselecteerdeklant en consument ontvangt u ook individuele productinformatie, aanbiedingenen productmonsters per post (brief). Dit is een speciale vorm van directmarketing, die ook ons legitieme belang is en die de loyaliteit van klantenen consumenten versterkt door de klant/consument exclusieve informatie teverstrekken.

We dragen deverzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verwerking enaan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externedienstverleners, opdrachtnemers (bijv. klanten/dienstverleners op het gebiedvan consumentenbeheer, marketingbureaus, leveranciers van postdiensten) inovereenstemming met de vereiste doeleinden (mailings per post).

Uwgegevens worden verwijderd zodra u zich heeft afgemeld, tenzij dit in strijd ismet wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. U kunt uwabonnement opzeggen of bezwaar maken tegen verdere mailings per post, zoalsvermeld in de brief of in het onderdeel ‘bezwaar’ hieronder. Weverwijderen uw persoonlijke gegevens verder automatisch nadat u 24 maandeninactief bent geweest (bijvoorbeeld wanneer u de verzonden kortingsbonnen nietgebruikt).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van het afwegen van belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, wat door ons wordt beschreven in de volgende beschrijving van de functies. Bij het indienen van voornoemd bezwaar, vragen we u om een uitleg van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we dat hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of u wijzen op beschermenswaardige dwingende redenen op grond waarvan we de verwerking zullen voortzetten.

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons over uw bezwaar informeren per post: Beiersdorf NV, Square marie Curie 20, 1070 Anderlecht, België of via het online contactformulier.